רש"י על יונה ד יא

<< רש"י על יונה • פרק ד
א • ב • ו • ז • ח • י • יא • 


אשר לא ידע וגו' – קטנים.

ובהמה רבה – בני אדם גדולים, ודעתן כבהמה, שאינם מכירים מי בראם.