רש"י על יהושע ט ז

רש"י על יהושע • פרק ט
ד • ה • ז • יב • יד • 


"אולי בקרבי אתה יושב" - שמא מיושבי הארץ אתם