רש"י על יהושע ט יד

רש"י על יהושע • פרק ט
ד • ה • ז • יב • יד • 


"ויקחו האנשים מצידם" - קבלו דבריהם שצדום בפיהם לשון (שמות כא יג) ואשר לא צדה