רש"י על יהושע ט ה

<< רש"י על יהושע • פרק ט
ד • ה • ז • יב • יד • 


"נקודים" - ארשי"ץ בלע"ז לשון מוקד וכן תרגמו יונתן כסנין