רש"י על יהושע ט יב

רש"י על יהושע • פרק ט
ד • ה • ז • יב • יד • 


"הצטידנו" - לשון צדה כשהוצאנוהו לצדה לדרך