רש"י על זכריה ו ה

רש"י על זכריה • פרק ו >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • י • יב • יג • יד • טו • 


"אלה ד' רוחות השמים" - שרי האומות מלכיות המושלות בד' רוחות השמים

"יוצאות מהתיצב וגו'" - באו לפניו ונתן להם רשות מפיו למשול