רש"י על זכריה ו ג

<< רש"י על זכריה • פרק ו
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • י • יב • יג • יד • טו • 


"לבנים" - להרכיב את פרס שבנה את הבית

"ברודים" - המה מנומרים להרכיב את העכו"ם שעינו את ישראל במיני גזרות משונות זו מזה

"אמוצים" - להרכיב ישמעאל (ס"א אדום) ולא ידעתי מהו ל' אמוצים ויונתן תרגם קטמנין