רש"י על זכריה ו יג

<< רש"י על זכריה • פרק ו >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • י • יב • יג • יד • טו • 


"והוא ישא הוד" - הוד נשיאות

"וישב" - כהן גדול על כסא הכהונה

"ועצת שלום וגו'" - הנשיא והכהן יאהבו זה את זה