רש"י על זכריה ו ב

<< רש"י על זכריה • פרק ו >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • י • יב • יג • יד • טו • 


"סוסים אדומים" - הם שהרכיבו את בבל שהיא אדומה כמו שכתוב אנת הוא ראשה די דהבא (דנייאל ב)

"שחורים" - להרכיב את מדי שהשחירה את פניהם של ישראל בימי המן