רש"י על זכריה ו טו

<< רש"י על זכריה • פרק ו
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • י • יב • יג • יד • טו • 


"והיה אם שמוע" - והיה לכם הדבר הזה אם שמוע תשמעו וגו'