רש"י על ויקרא כז ל

<< רש"י על ויקרא • פרק כז >>
ב • ג • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • 


"וכל מעשר הארץ" - במעשר שני הכתוב מדבר

"מזרע הארץ" - דגן

"מפרי העץ" - תירוש ויצהר

"לה' הוא" - קנאו השם ומשולחנו צוה לך לעלות ולאכול בירושלים כמו שנאמר (דברים יד) ואכלת לפני ה' אלהיך מעשר דגנך תירושך וגו'