רש"י על ויקרא כז יז

<< רש"י על ויקרא • פרק כז >>
ב • ג • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • 


"אם משנת היבל יקדיש וגו'" - אם משעברה שנת היובל מיד הקדישה ובא זה לגאלה מיד

"כערכך יקום" - כערך הזה האמור יהיה חמשים כסף יתן