רש"י על ויקרא כז ג

<< רש"י על ויקרא • פרק כז
ב • ג • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • 


"והיה ערכך וגו'" - אין ערך זה ל' דמים אלא בין שהוא יוקר בין שהוא זול כפי שניו הוא הערך הקצוב עליו בפרשה זו

"ערכך" - כמו ערך וכפל הכפי"ן לא ידעתי מאיזה לשון הוא