רש"י על ויקרא כז כ

<< רש"י על ויקרא • פרק כז >>
ב • ג • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • 


"ואם לא יגאל את השדה" - המקדיש

"ואם מכר" - הגזבר

"את השדה לאיש אחר לא יגאל עוד" - לשוב ביד המקדיש