רש"י על ויקרא כז ב

רש"י על ויקרא • פרק כז >>
ב • ג • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • 


"כי יפלא" - יפריש בפיו

"בערכך נפשת" - ליתן ערך נפשו לומר ערך דבר שנפשו תלויה בו עלי