רש"י על הושע ו יא

<< רש"י על הושע • פרק ו
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


"גם יהודה" - אף הוא הואיל וקלקל

"שת" - המשית זמן פורענות לה

"קציר" - עת סילוקה וגלותה כמו עוד מעט ובאה עת הקציר לה (שם נא) בפורענות בבל בספר ירמיהו

"בשובי שבות עמי" - בהוכיח אותם לשובב משובותם

"שבות עמי" - לשון משובה נערות ויולדות אינווייזור"א בלע"ז וכן בנים שובבים (שם ג) הבת השובבה (שם לא)