רש"י על הושע ו ג

<< רש"י על הושע • פרק ו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


"לדעת את ה'" - באמת ובתמים נכונים כשחר זה אשר נכון מוצאו

"ויבא כגשם לנו" - כגשם הבא להיות חיים לעולם שאז יבא להורות חיים שיבאו לנו

"יורה ארץ" - ירוה ארץ