רש"י על הושע ו א

<< רש"י על הושע • פרק ו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


"לכו ונשובה" - יאמרו לכו ונשובה וגו'

"יך ויחבשנו" - יך ל' הווה הוא הוא מכה אותנו והוא יחבשנו