רש"י על הושע ו י

<< רש"י על הושע • פרק ו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


"שערוריה" - י"ת ל' שינוי ששינו את דרכם וכן שמה ושערוריה (ירמיהו ה)