רש"י על הושע ו ח

<< רש"י על הושע • פרק ו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


"עקובה מדם" - מליאה אורבי רציחה כמו ואת עקבו ויעקבני