<< · מ"ג הושע · ו · יא

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
גם יהודה שת קציר לך בשובי שבות עמי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
גַּם יְהוּדָה שָׁת קָצִיר לָךְ בְּשׁוּבִי שְׁבוּת עַמִּי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
גַּם־יְהוּדָ֕ה שָׁ֥ת קָצִ֖יר לָ֑ךְ בְּשׁוּבִ֖י שְׁב֥וּת עַמִּֽי׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

אַף דְבֵית יְהוּדָה שְׁרִיאוּ לְאַסְגָאָה חוֹבֵיהוֹן אַף לְהוֹן יִמְטֵי חוֹבִין בַּאֲתָבוּתִי גַלְוַת עַמִי:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גם יהודה" - אף הוא הואיל וקלקל

"שת" - המשית זמן פורענות לה

"קציר" - עת סילוקה וגלותה כמו עוד מעט ובאה עת הקציר לה (שם נא) בפורענות בבל בספר ירמיהו

"בשובי שבות עמי" - בהוכיח אותם לשובב משובותם

"שבות עמי" - לשון משובה נערות ויולדות אינווייזור"א בלע"ז וכן בנים שובבים (שם ג) הבת השובבה (שם לא)

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"שת" - ענין שימה

"קציר" - ענף וסעיף כמו ועשה קציר (איוב יד)

"שבות" - מלשון שבי הגולה 

מצודת דוד

"גם יהודה" - ר"ל לא די שחטאת אתה ישראל אלא שגם יהודה עשה לך קציר וסעיף להוסיף על האשרות ר"ל גם הוא אחז בדרכך כשהיה בלבי להשיב מהגולה בני השבי של עמי וכאומר עם כי היה בלבי לרחמם הנה לא ארחמם כי בני יהודה הבעירו חמתי במה שאחזו בדרכי ישראל לעבוד עבודת כוכבים כמותם והם היו סיבה לזה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גם יהודה", מוסב ע"מ שאמר למעלה מה אעשה לך אפרים מה אעשה לך יהודה וחסדכם כענן בקר שדבר גם אל יהודה, ופירש תחלה חטאת אפרים שהרגו את הנביאים, ועתה שב אל יהודה, אמר גם יהודה חסדכם כענן בקר, שב לאמר "שת קציר לך בשובי שבות עמי" לך ישית החסד קציר כענין זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי החסד, אתה תקצר פרי החסד בעת שאשיב שבות עמי, היינו בימי חזקיה ששב ה' את שבותם ונושעו בה', אז עשה החסד קציר, כמ"ש ויספה פליטת בית יהודה הנשארה שורש למטה ועשה פרי למעלה (ישעיה ל"ז):

ביאור המילות

"בשובי שבות". כבר בארתי (ירמיה כ"ט י"ד, ל' ג') ששב בקל (והוא פעל יוצא) מורה על השבת המדרגה, וששם שבות שאחריו משתתף עם שוב מנע"ו ופירושו ענין השבה בכ"מ עיי"ש:
 

<< · מ"ג הושע · ו · יא