<< · מ"ג הושע · ו · ג · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ונדעה נרדפה לדעת את יהוה כשחר נכון מוצאו ויבוא כגשם לנו כמלקוש יורה ארץ

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְנֵדְעָה נִרְדְּפָה לָדַעַת אֶת יְהוָה כְּשַׁחַר נָכוֹן מוֹצָאוֹ וְיָבוֹא כַגֶּשֶׁם לָנוּ כְּמַלְקוֹשׁ יוֹרֶה אָרֶץ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְנֵדְעָ֣ה נִרְדְּפָ֗ה לָדַ֙עַת֙ אֶת־יְהֹוָ֔ה כְּשַׁ֖חַר נָכ֣וֹן מֹֽצָא֑וֹ וְיָב֤וֹא כַגֶּ֙שֶׁם֙ לָ֔נוּ כְּמַלְק֖וֹשׁ י֥וֹרֶה אָֽרֶץ׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וְנֵילַף נִרְדוֹף לְמֵידַע יַת דְחַלְתָּא דַייָ כִּנְהוֹר צַפְרָא דִמְקַשִׁיט בְּמִפְקֵיהּ וְיַתְיָן בִּרְכָל לָנָא כִּמְטַר מַגְבַּר כִּלְקִישָׁא דִמְרַוֵי אַרְעָא:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לדעת את ה'" - באמת ובתמים נכונים כשחר זה אשר נכון מוצאו

"ויבא כגשם לנו" - כגשם הבא להיות חיים לעולם שאז יבא להורות חיים שיבאו לנו

"יורה ארץ" - ירוה ארץ

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נרדפה" - אמר בלשון שאלה על מרבית ההשתדלות

"כשחר" - היא אור הבוקר

"נכון" - ברור ומובטח

"מוצאו" - מלשון יציאה

"כמלקוש" - הוא המטר המאוחר היורד על הקשין ועל המלילות כמו כעב מלקוש (משלי טז)

"יורה" - ענין שביעה כן תרגם יונתן והוא הפוך כמו ירוה שהוא ענין שביעה כמו כגן רוה (ישעיהו נח

מצודת דוד

"ויבוא" - רב טוב יבוא לנו כמרבית מי הגשם וכמלקוש המרוה את הארץ ומשביעה

"כשחר נכון מוצאו" - ר"ל כמו הבוקר כשרואה האדם תחלת אורו הוא בטוח שיצא השמש על הארץ ויראוה כן יהיה הרודף לדעת את ה' נכון ובטוח שימצאהו

"ונדעה" - אז נדעו איך נרדפה לדעת את ה'

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונדעה". ואז "נדעה לרדף לדעת ה'" ר"ל שנשתדל להשיג האמתיות בהשגחת ה' להשיג דרכי השגחתו וטובו וחסדיו עד שתהיה השגתו ברורה אצלנו "כשחר" אשר "נכון מוצאו" וגם ר"ל שכל עוד שנשתדל לדעתו כן תתגלה לנו ידיעתו ביותר, כמ"ש וארח צדיקים כאור נוגה הולך ואור עד נכון היום, וע"ז מדמהו לשחר שאורו מתגלה לאט לאט עד יזרח שמש, כן תופיע עלינו אור ידיעתו וישועתו, "ויבא כגשם לנו", כמו שהגשם בא ע"י הכנת האדמה שהאדים הלחים העולים מן הארץ לרקיע הנשימה אם ימלאו העבים גשם על הארץ יריקו כן ע"י מעשינו באתערותא דלתתא ישוב להוריד עלינו גשם נדבות גשמי השכלה ותשועה, וגם אם לא יבא תיכף כגשם הבא בעתו יבא עכ"פ באחרית הימים "כמלקוש" אשר "יורה ארץ" והולידה והצמיחה:

ביאור המילות

"ונדעה נרדפה לדעת". ידיעת ה' עד תכליתו הוא בלתי אפשר, ותכלית הידיעה שלא נדע ושיבקש דרך ההשגה וכל שידע יותר ירדוף יותר לדעת:
 

<< · מ"ג הושע · ו · ג · >>