רש"י על דניאל ו כו

<< רש"י על דניאל • פרק ו
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כג • כד • כה • כו • כט • 


"באדין דריוש מלכא וכו' די דארין בכל ארעא" - שדרין בכל הארץ שלמכון יסגא