רש"י על דניאל ו ה

<< רש"י על דניאל • פרק ו >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כג • כד • כה • כו • כט • 


"הוו בעין עלה" - היו מבקשים עלילה למצוא לדנייאל בדבר המלכות שיוכלו להלשין עליו