רש"י על דניאל ו ט

<< רש"י על דניאל • פרק ו
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כג • כד • כה • כו • כט • 


"תקים אסרא" - תעמיד חק זה

"די לא להשניה" - שלא לשנות כדת מדי ופרס

"די לא תעדא" - שלא תעבור