רש"י על דניאל ו ג

רש"י על דניאל • פרק ו >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כג • כד • כה • כו • כט • 


"ועלא מנהון" - ולמעלה מהן

"די להון אחשדרפניא" - שיתנו האחשדרפניא הללו עצה לשלשה האפרכים

"ומלכא לא להוא נזיק" - והמלך לא יהא נפסד בשום דבר מלכות המוטל עליהם לעשות