רש"י על דברי הימים ב י יט

<< | רש"י על דברי הימים בפרק י' • פסוק י"ט |
א • ב • ג • ד • ו • י • יא • טו • טז • יח • יט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ויפשעו ישראל בבית דוד" - לשון מרדות ודוגמא (מלכים ב') בימיו פשע מואב וגו' (משלי י"א) את נפשע מקרית עוז אז תפשע לבנה (לקמן כ"א ל"א)