רש"י על דברי הימים ב י י

רש"י על דברי הימים ב • פרק י >>
א • ב • ג • ד • ו • י • יא • טו • טז • יח • יט • 


"קטני עבה ממתני אבי" - אצבע קטנה שלי גדולה ממתני אבי כלומר אני חזק ממנו