רש"י על דברי הימים ב י ו

רש"י על דברי הימים ב • פרק י
א • ב • ג • ד • ו • י • יא • טו • טז • יח • יט • 


"נועצים" - כמו יועצים וכן יאמר מן יודעים נודעים אך יועצים להבא נועצים נתיעצים כבר