רש"י על דברי הימים ב יט י

<< רש"י על דברי הימים ב • פרק יט >>
ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


"בין דם לדם" - בין דם רציחת שוגג למזיד

"והזהרתם אותם" - אחיכם

"והיה קצף עליכם ועל אחיכם" - לפיכך כה תעשון והזהרתם את אחיכם

"ולא תאשמו" - אותם מכל מקום שאם תקבלו את האזהרה לא יהיה לכם קצף ואף לא יהיה בשום דבר אשם עליכם הואיל ועשיתם חובתכם המוטל עליכם לעשות