רש"י על דברי הימים ב יט ג

רש"י על דברי הימים ב • פרק יט
ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


"כי בערת האשרות" - כדלעיל ועוד הסיר את הבמות וגו'

"לדרוש האלהים" - כדלעיל (ב' יז) כי לאלהי אביו וגו'