רש"י על דברי הימים ב יט ט

<< רש"י על דברי הימים ב • פרק יט >>
ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


"כה תעשון" - משום זריזות וזהירות ולחוזק הוסיף נו"ן כמו (בראשית ל"ב) כה תאמרון לאדני לעשו וכה תדבקון עם נערותי עינך בשדה אשר יקצרון (רות ב') וכמו עד אשר תדעין איך יפול דבר כי לא ישקט האיש וגו' (שם ג')