רש"י על דברי הימים ב יט יא

<< רש"י על דברי הימים ב • פרק יט
ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


"ויהי ה' עם הטוב" - עם עושה הטוב והישר