מ"ג דברי הימים ב יט י


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וכל ריב אשר יבוא עליכם מאחיכם הישבים בעריהם בין דם לדם בין תורה למצוה לחקים ולמשפטים והזהרתם אתם ולא יאשמו ליהוה והיה קצף עליכם ועל אחיכם כה תעשון ולא תאשמו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְכָל רִיב אֲשֶׁר יָבוֹא עֲלֵיכֶם מֵאֲחֵיכֶם הַיֹּשְׁבִים בְּעָרֵיהֶם בֵּין דָּם לְדָם בֵּין תּוֹרָה לְמִצְוָה לְחֻקִּים וּלְמִשְׁפָּטִים וְהִזְהַרְתֶּם אֹתָם וְלֹא יֶאְשְׁמוּ לַיהוָה וְהָיָה קֶצֶף עֲלֵיכֶם וְעַל אֲחֵיכֶם כֹּה תַעֲשׂוּן וְלֹא תֶאְשָׁמוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְכׇל־רִיב֩ אֲשֶׁר־יָב֨וֹא עֲלֵיכֶ֜ם מֵאֲחֵיכֶ֣ם ׀ הַיֹּשְׁבִ֣ים בְּעָרֵיהֶ֗ם בֵּֽין־דָּ֣ם ׀ לְדָם֮ בֵּין־תּוֹרָ֣ה לְמִצְוָה֮ לְחֻקִּ֣ים וּלְמִשְׁפָּטִים֒ וְהִזְהַרְתֶּ֣ם אֹתָ֔ם וְלֹ֤א יֶאְשְׁמוּ֙ לַֽיהֹוָ֔ה וְהָיָה־קֶ֥צֶף עֲלֵיכֶ֖ם וְעַל־אֲחֵיכֶ֑ם כֹּ֥ה תַעֲשׂ֖וּן וְלֹ֥א תֶאְשָֽׁמוּ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בין דם לדם" - בין דם רציחת שוגג למזיד

"והזהרתם אותם" - אחיכם

"והיה קצף עליכם ועל אחיכם" - לפיכך כה תעשון והזהרתם את אחיכם

"ולא תאשמו" - אותם מכל מקום שאם תקבלו את האזהרה לא יהיה לכם קצף ואף לא יהיה בשום דבר אשם עליכם הואיל ועשיתם חובתכם המוטל עליכם לעשות

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וכל ריב" - כאשר יהיו שופטי הערים חולקין בדבר מה ויבואו לשאול את פיכם

"בין דם לדם" - בין יהיו מחולקים בדבר משפט רציחה אם הוא דם מזיד או לשוגג יחשב

"בין תורה למצוה" - רוצה לומר בין בדבר הוראה באחת ממצות ה' שבין אדם למקום

"לחקים" - הם המצות שהמה כחק מבלי טעם

"ולמשפטים" - בדברים שבין אדם לחבירו

"והזהרתם אותם" - לעשות כמו שתאמרון אתם

"ולא יאשמו לה'" - לעשות כמו שאמרו הם

"והיה קצף עליכם" - אם לא הזהרתם אותם

"ועל אחיכם" - על שעמדו בדבריהם

"כה תעשון" - להזהירם בדבר

"ולא תאשמו" - הואיל ועשיתם את שלכם והם אם ישמעו ואם יחדלו 

מצודת ציון

"תורה" - מלשון הוראה ולמוד

"יאשמו" - מלשון אשם וחטא