רש"י על דברי הימים ב יט ז

<< רש"י על דברי הימים ב • פרק יט >>
ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


"אין עם ה' אלהינו עולה ומשא פנים ומקח שוחד" - והוא עמכם במשפט לפיכך אינו רוצה שתעשו עול במשפט