רש"י על בראשית ל ג

<< רש"י על בראשית • פרק ל
א • ב • ג • ו • ח • י • יא • יד • טו • טז • יז • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • 


"על ברכי" - כתרגומו ואנא ארבי

"ואבנה גם אנכי" - מהו גם אמרה לו זקנך אברהם היו לו בנים מהגר וחגר מתניו כנגד שרה אמר לה זקנתי הכניסה צרתה לביתה אמרה לו אם הדבר הזה מעכב הנה אמתי ואבנה גם אנכי ממנה כשרה