רש"י על בראשית ל ח

רש"י על בראשית • פרק ל
א • ב • ג • ו • ח • י • יא • יד • טו • טז • יז • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • 


"נפתולי אלהים" - מנחם בן סרוק פירשו במחברת צמיד פתיל חבורים מאת המקום נתחברתי עם אחותי לזכות לבנים ואני מפרשו לשון עקש ופתלתול נתעקשתי והפצרתי פצירות ונפתולים הרבה למקום להיות שוה לאחותי

"גם יכלתי" - הסכים על ידי ואונקלוס תרגם לשון תפילה נפתולי אלהים נפתלתי כמה בקשות החביבות לפניו נתקבלתי ונעתרתי כאחותי

"נפתלתי" - נתקבלה תפלתי ומ"א יש רבים בלשון נוטריקון