רש"י על בראשית ל לד

<< רש"י על בראשית • פרק ל >>
א • ב • ג • ו • ח • י • יא • יד • טו • טז • יז • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • 


"הן" - לשון קבלת דברים

"לו יהי כדברך" - הלואי שתחפוץ בכך