רש"י על במדבר יח כ

<< רש"י על במדבר • פרק יח
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יח • יט • כ • כג • כד • כז • כח • כט • ל • לא • לב • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"וחלק לא יהיה לך בתוכם" - (ספרי) אף בביזה