רש"י על במדבר יח כג

רש"י על במדבר • פרק יח >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יח • יט • כ • כג • כד • כז • כח • כט • ל • לא • לב • 


"והם" - הלוים ישאו עונם של ישראל שעליהם להזהיר הזרים מגשת אליהם