רש"י על במדבר יח כד

<< רש"י על במדבר • פרק יח
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יח • יט • כ • כג • כד • כז • כח • כט • ל • לא • לב • 


"אשר ירימו לה' תרומה" - (ספרי) הכתוב קראו תרומה עד שיפריש ממנו תרומת מעשר