רש"י על במדבר יח ה

<< רש"י על במדבר • פרק יח >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יח • יט • כ • כג • כד • כז • כח • כט • ל • לא • לב • 


"ולא יהיה עוד קצף" - (ספרי) כמו שהיה כבר שנא' (במדבר יז) כי יצא הקצף