רש"י על במדבר טו לא

<< רש"י על במדבר • פרק טו >>
ב • ג • ד • ה • ו • י • יא • יב • טו • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לח • לט • מא • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"דבר ה'" - אזהרת ע"א מפי הגבורה והשאר מפי משה

"עונה בה" - בזמן שעונה בה שלא עשה תשובה