רש"י על במדבר טו לו

<< רש"י על במדבר • פרק טו
ב • ג • ד • ה • ו • י • יא • יב • טו • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לח • לט • מא • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"ויציאו אותו" - מכאן שבית הסקילה חוץ ורחוק מב"ד (סנהדרין מב)