רש"י על במדבר טו לח

רש"י על במדבר • פרק טו >>
ב • ג • ד • ה • ו • י • יא • יב • טו • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לח • לט • מא • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"ועשו להם ציצת" - על שם הפתילים התלוים בה כמו (יחזקאל ח) ויקחני בציצית ראשי ד"א ציצית על שם וראיתם אותו כמו (שיר ב) מציץ מן החרכים

"תכלת" - (מנחות מב) צבע ירוק של חלזון