רש"י על במדבר טו ג

<< רש"י על במדבר • פרק טו >>
ב • ג • ד • ה • ו • י • יא • יב • טו • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לח • לט • מא • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"ועשיתם אשה" - אין זה צווי אלא כשתבאו שם ותעלה על לבבכם לעשות אשה לה'

"ריח ניחח" - שיהיה נחת רוח לפני

"לפלא נדר או בנדבה וגו'" - או שתעשו האשה בשביל חובת מועדיכם שחייבתי אתכם לעשות במועד