רש"י על במדבר טו ה

<< רש"י על במדבר • פרק טו >>
ב • ג • ד • ה • ו • י • יא • יב • טו • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לח • לט • מא • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"לכבש האחד" - על כל האמור למעלה הוא מוסב על המנחה ועל השמן ועל היין