רש"י על במדבר טו י

רש"י על במדבר • פרק טו >>
ב • ג • ד • ה • ו • י • יא • יב • טו • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לח • לט • מא • 


"אשה ריח" - אינו מוסב אלא על המנחה והשמן אבל היין אינו אשה שאינו ניתן על האש