רש"י על איכה א ב

<< רש"י על איכה • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • 


בכו תבכה – שתי בכיות על שתי חורבנין.

בלילה – שהמקדש נשרף בלילה, דאמר מר: "לעת ערב הציתו בו את האור".

דבר אחר: בלילה – לילה של בכיית מרגלים בתשעה באב גרמה להם.
דבר אחר: בלילה – שכל הבוכה בלילה, השומע קולו בוכה עמו.

ודמעתה על לחיה – מתוך שהיא בוכה תמיד.

כל רעיה – אוהביה.