רש"י על איוב יח יג

<< רש"י על איוב • פרק יח >>
ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יח • יט • כ • כא • 


"יאכל בדי עורו" - ויאכל כל שאר בדיו בניו ובנותיו

"בכור מות" - שר המות כמו (תהלים פט) אני בכור אתנהו